MOTIVACIÓ

La complexa situació econòmica i social d’avui dia inviten a fer una revisió creativa de les professions de la fusta.

L’acceleració del canvi socioeconòmic aconsella revisar a fons l’actual model  professional per adaptar-lo a la realitat, inventant el futur desitjat amb la complicitat de tots els agents implicats . Aquesta missió esdevé un gran repte col•lectiu que cal abordar sota uns paràmetres d’actuació sensiblement diferents als plantejaments que s’havien seguit fins ara.

Cal adaptar els models sectorial i gremial a la societat i al moment d’avui, orientant-los envers el futur, actualitzant les bones pràctiques empresarials i professionals, així com els serveis que ofereix el Gremi al Sector, per respondre a les necessitats d’una economia en profunda transformació.

Volem posar en valor el Sector!

Objectius

L’actual Junta de Govern del Gremi de Fusters de Barcelona no es resigna a ser simple espectadora del canvi socioeconòmic. En vol ser protagonista destacada i liderar-lo en benefici del Sector, dels seus membres i de les organitzacions que els conformen.

És per això que el Gremi invita el Sector a treballar junts per tal d’aconseguir:

  1. Revaloritzar els professionals que hi treballen en el Sector
  2. Atreure i incorporar nous professionals a les organitzacions gremials
  3. Contribuir a la sostenibilitat del nostre teixit empresarial, promovent la seva adaptació al canvi tecnològic, econòmic i social

I per això que proposa d’iniciar un procés de diàleg participatiu:

  1. Dialogar amb tots els agents implicats, de manera directa o indirecta, en el Sector de la Fusta i el Moble.
  2. Escoltar les veus expertes i els organismes especialitzats en la planificació econòmica, urbanística i tècnica de les industries del Sector.
  3. Cercar la complicitat i el compromís dels representants polítics per definir quin és el futur desitjable del Sector dins de la economia catalana.

Qualsevol comentari o dubte al respecte d’aquest procés, pot trobar resposta en aquest bloc http://futursectorfusta.blogspot.com.es/  o bé trucant al Gremi (933 233 200)
Moltes gràcies per la seva col•laboració.
L’Equip de treball FUTURSECTORFUSTA
Gremi de fusters, ebenistes i similars de Barcelona

Anuncios